ESTENG

Et miks siis Endla kooriga liituda…

31. august 2016

Veendunult võib öelda, et muusika ja koorilaul on kui liim…
Ja pole tähtis, oled sa noorim või vanim – Endla koorirahvaga liitudes oled sa hoitud ja oodatud!
muusikaliim

Mõned väga tõsiseltvõetavad read meie kooriga kõige värskemalt liitunud lauljalt.

Eeldades, et inimene, kes otsib võimalust laulda kooris, on eelnevalt kokkupuutunud kollektiivse musitseerimisega, siis Endla koor oma olemiselt ja hingelt oleks igati sobilik koht igale uuele liikmele. Koor ise on tegutsenud juba kaua aega ning selle perioodi jooksul on välja kujunenud tutvused ja sidemed erinevate organisatsioonidega, tänu millele on võimalik lisaks tavapärastele laulufestivalidele esineda ka muudel üritustel, mis avardavad silmaringi ja aitavad kaasa enesearendamisele. Mainimata ei saa jätta ka seda, et nii koori veteran kui ka uuemad liikmed on igati abiks Endla perekonda sissesulandumisel. Peale ühise laulmise seovad kõiki kooriliikmeid ka sõprussidemed, mis väljendub näiteks ühiste ürituste korraldamises. Sõprust ja soojust meie kooril on küllaga ning seda oleme meeleldi nõus jagama ka kõigi uute liikmetega, vajalik on ainult tahe meiega liituda ja sellest osa saada. Tõenäosus, et just Endla koor saab uueks koduks, kus musitseerida koos toredate inimestega, on väga suur.
Rauno