ESTENG

10 käsku

Selleks, et olla täieõiguslik rõõmsameelse ja töötahtelise Endla koori liige, pean ma teadma ja täitma alati

10 käsku Endla lauljale

1. Tunnen kella ja jõuan proovile alati õigeks ajaks, kaasas kõik vajalikud noodid ja sõber pliiats ega lahku enne proovi lõppu. Iga hilineja häirib nii kaaslauljat kui dirigenti.

2. Pean meeles, et hääle lahtilaulmine on vajalik koori häälestumiseks ja on sama tähtis kui partii omandamine.

3. Proovis istun laulmise ajal alati sirge seljaga tooli äärel (nagu potil), mitte ei lösuta, jalg üle põlve, tugitooliasendis. See tagab vajaliku õhu sissepääsu ja lauluhääle väljapääsu minu lauluhimulisest füüsisest.

4. Olen vait ja tähelepanelik, kui koorijuht räägib. Töötan kaasa ka siis, kui dirigent tegeleb parasjagu mõne teise häälerühmaga. Kõik märkused kuluvad mullegi marjaks ära ja need kribin sõber pliiatsiga oma noodilehele.

5. Hoolitsen Endla ja enda ühise vara eest, milleks on noodid ja esinemisriided. Tean, millised noodid aastatega minu kodusesse noodiarhiivi on kogunenud.

6. Kannan hoolt, et minu rahakott seltsi maksud välja kannataks ja et need õigeaegselt koori kassasse laekuks.

7. Ma ei kasuta va hundijalavett kurjalt, mu mõistus olgu ikka selge nii proovides kui esinemistel.( Ei kehti üritustel „Unusta väärikus – sa oled meiega”)

8. Suhtun kõigisse esinemistesse ja ülesastumistesse täie tõsidusega. Jõuan kohale enne õiget aega õiges esinemiskostüümis ja tean, millised laulud tulevad esitamisele.

9. Katsun oma muud tegemised sättida nii, et ei peaks proovidest puuduma. Kui olen sunnitud puuduma, annan sellest teada juba varakult nii dirigendile kui ka häälerühma vanemale.

10. Pean lugu dirigentidest ja kõigist koorikaaslastest. Seega sean ennast enamuse tahtmise järgi, sest kollektiivis peitub jõud.